Weinig aandacht voor LGBT’s in Mechels bestuursakkoord

Amper 1 van de 545 puntjes in het 88 bladzijden dikke Mechelse bestuursakkoord 2019-2024 gaat over holebi’s en transgenders. Het had meer mogen zijn.

Punt 420. ‘Mechelen voert een actief LGBT-beleid. Het ondersteunt holebi-organisaties en brengt hen in contact met andere verenigingen en scholen. De politie treedt kordaat op tegen elke vorm van homofoob geweld en zorgt voor een adequaat onthaal van de slachtoffers.’

Meer valt in het Mechelse bestuursakkoord https://www.mechelen.be/samen-voor-een-positief-mechelen-defpdf niet te lezen over de LGBT-gemeenschap, die toch goed is voor 4.000 inwoners (5% van de bevolking). Dierenwelzijn bijvoorbeeld is het onderwerp van twaalf aandachtspunten. Niet dat we dierenwelzijn niet belangrijk vinden, maar toch…

Te weinig problemen?

Over wat Mechelen wil betekenen voor andere doelgroepen – allochtonen, kinderen/jongeren, senioren en singles bijvoorbeeld – is veel beter nagedacht. Het lijkt wel alsof LGBT’s door de mazen van het net zijn gevallen. Of hebben we te weinig problemen om er veel aandacht aan te moeten besteden?

Bovendien valt het op dat de focus van paragraaf 420 van het bestuursakkoord vooral ligt op de veiligheid van holebi’s. Over plannen voor de toekomst is nergens sprake. Alsof onze gemeenschap geen andere noden en besognes heeft dan enkel onze veiligheid. Wat met holebi’s in rusthuizen, met homoseksualiteit in de allochtone gemeenschap, met plaatsen om samen te komen…

De Homo- en Lesbiennewerking Mechelen (HLWM) wordt nergens vermeld, terwijl dat voor andere belangengroeperingen niet zelden wel het geval is.

Verbaasd zijn we niet. Het verkiezingsprogramma van de stadslijst Open VLD-Groen-M+ had ook al niet veel te vertellen over de holebitrans-gemeenschap. Dat stond in schril contrast met wat de linkse partijen sp.a en PVDA ons beloofden. https://www.hlwm.be/wordpress/veel-aandacht-voor-holebis-in-programmas-linkse-mechelse-partijen/

Groen

We zijn heel blij met de jaarlijkse subsidie die we van Mechelen ontvangen, en we doen daar wijze dingen mee (vormingen, lezingen, Sensoa, ledenwerking…). Maar het engagement van een stadsbestuur mag toch wat verder reiken dat enkel het schuiven met geld. Niet?

De geringe aandacht verbaast ons nog meer daar Groen voortaan de dominante politieke factor in het stadsbestuur van Mechelen is. Groen bezit 13 van de 25 zitjes van de Open VLD-Groen-M+-meerderheid. Van Groen hadden we meer aandacht voor onze gemeenschap verwacht. We weten waarover praten als we over een paar weken kennismaken met Gabriella De Francesco, de achtste schepen verantwoordelijk voor Diversiteit en Gelijke Kansen én een groene politica.

Wil je reageren? info@hlwm.be

Carl P (10/1/2019)