Privacybeleid

In deze privacyverklaring beschrijven we welke persoonlijke gegevens de feitelijke vereniging HLWM opslaat, hoe ermee wordt omgegaan, hoe ze worden beschermd, hoe je ze kan inkijken en hoe je wijzigingen en/of verwijderingen kan aanvragen.

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt?

HLWM, de gay- en transgenderwerking Mechelen, kan persoonsgegevens over je verwerken omdat je hebt aangegeven lid te willen worden of al lid bent van HLWM.
HLWM kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • je voor- en achternaam
  • je adresgegevens (volledig vrijblijvend)
  • je e-mailadres
  • je geboortedatum (volledig vrijblijvend)

Waarom heeft HLWM deze gegevens nodig?

HLWM verwerkt je persoonsgegevens om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor het bevestigen en/of verlengen van het lidmaatschap.
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het onderhouden van een lidmaatschap.
Vrijwilligers (mensen die op vrijwillige basis werk verrichten voor HLWM) worden gevraagd extra gegevens te bezorgen (rijksregisternummer, identiteitskaartnummer, geboorteplaats en -datum). Zo kan worden voldaan aan de wettelijke vereisten rond vrijwilligerswerk.

Hoe lang worden je persoonsgegevens opgeslagen door HLWM?

HLWM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Na het beëindigen van het lidmaatschap blijf je op vrijwillige basis onze mails ontvangen.

Je kan je steeds uitschrijven, de info daaromtrent staat in elke e-mail die je ontvangt.

Je gegevens worden na het uitschrijven nog één jaar bewaard, tenzij er tussen beide partijen een andere schriftelijke overeenkomst is.

Delen met anderen

HLWM deelt onder geen beding je gegevens met een andere partij, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van HLWM worden algemene bezoekgegevens bijgehouden door de hosting provider, waaronder het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en het klikgedrag op de website. HLWM kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kan je gegevens inkijken via het formulier op deze pagina.
Je kan een verzoek tot correctie of verwijdering richten aan info@hlwm.be .
HLWM zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

HLWM neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van HLWM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te garanderen dat je persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door HLWM verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met HLWM, info@hlwm.be .

Www.hlwm.be is een website van de feitelijke vereniging HLWM, de gay- transgenderwerking van Mechelen.

HLWM is te bereiken via:
Postadres: Steenweg 32 te 2800 Mechelen
E-mailadres: info@hlwm.be

Facebook: www.facebook.com/holebiwerkingmechelen/

Vestigingsadres: Steenweg 32 te 2800 Mechelen, derde verdieping De Schakel.