In memoriam Brian Polspoel (1957-2020)

We vernemen het overlijden van Brian Polspoel, een van de eerste bestuursleden van de Homo- en Lesbiennewerking Mechelen (HLWM) en de ontwerper van het logo van HLWM. Brian bleef tot eind jaren 90 bestuurslid.

Enkele levenslange vrienden van Brian hebben hun herinneringen aan hem op papier gezet. U kunt hun verhaal lezen en enkele foto’s zien door op deze link te klikken. Brian_als herinnering

Enkele citaten:

‘Je was voor mij en vele anderen een leuk gezelschap en een goede, trouwe vriend. Voor mij was je  bovendien en ongewild ook een goede leermeester in moeilijke loslaatlessen!’ – Karl

‘Je bleef altijd de jongensachtige knaap in onze herinnering. Altijd klaar met een plagerijtje, maar ook een harde en betrouwbare medewerker in de Bab.’  – Paul en Werner

‘Ik herinner me Brian als een zeer innemende en lieve man… die geen gemakkelijk leven heeft gehad, maar ontzettend veel talenten.’ – Marc

‘Het doet me zoveel pijn om nu pas te vernemen dat je al in augustus eenzaam alleen in je huis bent overleden.’ – Ronny

‘Alle fijne momenten die we beleefden zijn in mijn geheugen gegrift. Het warme gevoel dat we samen als vrienden hadden zal voor eeuwig in m’n hart bewaard blijven.’ – Ronny DR

‘Een warme knuffel, en volg ons, waar mogelijk, vanuit je nieuwe leefwereld.’ – Wilfried

 

 

Het door Brian ontworpen logo van HLWM.

Ook ons lid Paul G, de partner van Alfons DV, is overleden. Denk even aan Brian en Paul.

(26 december 2020)