Even terugblikken naar het Mechelen van 1491…

Afgelopen zondag 26 mei brachten we een bezoek aan het hof van Busleyden. Een verslag:

 

1491 was een belangrijk jaar voor onze contreien. In Mechelen verzamelde toen de Orde Van Het Gulden Vlies, een ridderorde opgericht door Filips de Goede in 1430.
In feite was dit een van de vroegste trans-Europese allianties. Het was het vijftiende kapittel (= vergadering)  van de Orde van het Gulden Vlies.
Ze ging door in Mechelen en wel in de Sint-Rombouts-kathedraal. Het is tot op vandaag een van de grootste en belangrijkste evenementen uit de geschiedenis van de stad. Een verre voorloper van internationale politieke samenwerking, zoals we die nu kennen met bijvoorbeeld de Europese Unie.

 

HLWM bezocht de tentoonstelling die momenteel daarover loopt in het Museum Van Busleyden. Via deze tentoonstelling en een gids trachtten we ons in te leven in deze periode 533 jaar geleden en stelden we bijvoorbeeld ook vast dat heel wat uitdrukkingen die we vandaag in onze taal kennen, kunnen teruggebracht worden naar deze tijd.  Denk maar aan “Iemand tot de orde roepen” of “Iemand zwart maken”.  Dat laatste werd toen erg letterlijk genomen. Het wapenschild werd zwart overschilderd en alle aantijgingen werden met tekst op de zwarte achtergrond neer gepend.
Een ketting met het beroemde “Gulden vlies”
Nadien dronken we nog een drankje in het nieuwe koffiehuis dat recent aan het museum is toegevoegd. Vervolgens gingen de meesten nog samen iets eten in de stad als afsluiter van een gezellige namiddag met een intens uur cultuurgeschiedenis over het Bourgondische rijk.
Gezelligheid troef