De HLWM-Info

Heden is Yannick  de redacteur van de HLWM-Info. Ontvang je graag ons tweemaandelijks ledenblad? Neem dan vanaf nu een abonnementje voor amper € 13 per jaar. Rekening: BE95 860-1146616-58 BIC: SPAABE22 met vermelding “lidgeld 2017” Samenwonende koppels betalen 20€ en krijgen samen één info. Het lidgeld loopt tot het einde van het kalenderjaar. Naast het ledenblad, dat zes maal per jaar verschijnt, en heel wat nuttige info omvat, ontvang je automatisch ook korting op allerhande activiteiten…

Van het stencilpapier en de typmachine ….. naar het computertijdperk; de lay-out en de look van onze Info wijzigden regelmatig doorheen de jaren. Leuk om eens enkele oude voorbeelden te bekijken uit 1994, 2001 en 2004!

En 25 jaar later onze jubileumuitgave!

Een eerste blad verscheen in januari 1986, als een gemeenschappelijk initiatief onder de naam “De Roze Draad”.

Maar op 1 april (!!!) 1987 verscheen de echte allereerste HLWM-Info met op de kaft een verwijzing naar de “Man(n)enblussers”.