CONTACT

CONTACTEER ONS
Je kan HLWM contacteren via mail: info@hlwm.be.
Of je kan schrijven naar: De Schakel, Steenweg 32, 2800 Mechelen.

WORD LID
Je kan lid worden door storting van €13, of €20 voor koppels, op één van onderstaande rekeningnummers met vermelding ‘lidgeld 2017’: BE95 860-1146616-58 of BIC SPAABE22
Leden ontvangen de tweemaandelijkse HLWM-Info onder gesloten omslag, één boekje per adres.
Het lidgeld loopt steeds tot het einde van het jaar.

MAILING LIST
We sturen regelmatig een mail naar onze leden via een mailing list.
Deze lijst is niet openbaar, privacy wordt gewaarborgd. Commerciële boodschappen worden niet verzonden.
Wanneer we uitzonderlijk een activiteit aankondigen die we niet zelf organiseren, dan wordt dat duidelijk vermeld.
Om je in te schrijven op de HLWM mailing list, kan je een bericht sturen naar list+subscribe@hlwm.be.
Zo word je automatisch op de hoogte gehouden van al de activiteiten van HLWM.
Om je uit te schrijven, kan je een bericht sturen naar list+unsubscribe@hlwm.be.